Van aanvraag tot gunning

Met de marktplaatsdesk wordt het inhuurproces van de aanvraag tot en met de gunning door de marktplaatsdesk ondersteund. Dit ziet er in de praktijk als volgt uit:

 1. Aanvraag
  • De inhurende manager vult het aanvraagformulier in. Dit neemt 5 tot 10 minuten in beslag.
  • De aanvraag wordt door de inhurende manager naar de marktplaatsdesk verzonden.
  • De marktplaatsdesk controleert de aanvraag zorgvuldig en scherpt deze eventueel aan in samenwerking met de inhurende manager.
  • De inhurende manager bepaalt samen met de marktplaatsdesk de “harde” beoordelingscriteria.
  • De marktplaatsdesk checkt of de functie niet door interne medewerkers van de aanvragende organisatie opgevuld kan worden.
 2. Publicatie
  • Na goedkeuring van de inhurende manager wordt de aanvraag op de website van de marktplaatsdesk geplaatst. Tevens wordt de aanvraag via email bekend gemaakt aan alle ingeschreven leveranciers.
  • Alle ingeschreven leveranciers kunnen reageren met een door de organisatie vastgesteld limiet aan cv’s.
  • De vragen die door de leveranciers gesteld worden, worden (eventueel met hulp van de inhurende manager) door de marktplaatsdesk beantwoord. Zowel de vraag als het antwoord worden aan alle leveranciers kenbaar gemaakt. De vragen kunt u alleen stellen via de link in de  aanvraag (via de applicatie) vragen die op een andere manier worden gesteld zullen niet beantwoord worden.
 3. Gunning
  • Binnen vijf dagen wordt er door de marktplaatsdesk aan de hand van de harde criteria en op basis van de aangeboden prijs een top 5 opgesteld. De harde criteria worden gecontroleerd door de marktplaatsdesk, voordat de top 5 bekend wordt gemaakt aan de inhurende manager.
  • De inhurende manager selecteert, eventueel na het voeren van sollicitatiegesprekken, de uiteindelijke kandidaat.
  • De marktplaatsdesk stelt de deelnemende leveranciers op de hoogte van de gunning en afwijzingen.
  • De marktplaatsdesk stelt het contract op.
  • De gunning wordt op de website van de marktplaatsdesk gepubliceerd.