Opdrachtgevers

De meeste gemeenten huren extern personeel in op diverse vlakken. Elke gemeente speelt hierbij met het vraagstuk of de inhuur op een rechtmatige wijze gebeurt. De inhuur van extern personeel wordt daarom vaak (Europees) aanbesteed. Dit zijn complexe en dure trajecten, die in praktijk helaas vaak niet het gewenste resultaat opleveren. Tevens worden de bij de organisatie bekende leveranciers, kleinere organisaties, maar ook zzp’ers vaak uitgesloten van deelname door de hoge inschrijfkosten en de hoge selectiecriteria. Dit alles leidt vaak tot weerstand bij de inhurende manager,met alle gevolgen van dien.

De marktplaatsdesk maakt het voor elke gemeente mogelijk om rechtmatig in te huren en toch met leveranciers uit de gehele markt te kunnen werken. Doordat u altijd meerdere aanbiedingen op uw aanvraag krijgt kunt u zelf de aanbieding selecteren met de voor u beste prijs/kwaliteit verhouding!.

Wanneer meerdere gemeenten gebruik maken van de marktplaatsdesk is Staffing Management Services in staat hun proces nog efficiënter in te richten en ontstaan er mogelijkheden voor het uitvoeren van benchmarks, ervaringen tussen gemeenten uit te wisselen en gezamenlijk nieuwe initiatieven rondom (externe) mobiliteit op te ontplooien.