Gemeente Hoogeveen

Dynamiek, ambitie en kwaliteit. Dat is Hoogeveen. Hoogeveen heeft dynamiek. In de stad en de dorpen bruist het van de evenementen. Kunst en cultuur, muziek, grote sportwedstrijden: het is er allemaal en het wordt telkens beter. Hoogeveners hebben ambitie. Ondernemers hebben succes met hun bedrijven. De bewoners zijn actief betrokken bij hun omgeving. Hoogeveen heeft een typische kwaliteit. Hier merk je de energie van de stad en daarnaast de ontspannen sfeer onder de mensen. En je ervaart de ontspanning van het prachtige Drenthe.

Werken bij de gemeent Hoogeveen: laat je uitdagen

Het resultaat staat voorop, in beginsel draait het om het willen bereiken van de afgesproken doelen. Sturen op resultaat betekent ook dat bestuur en management duidelijk prioriteiten stellen en oog hebben voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van de organisatie. Maar sturen op resultaat betekent ook beloven wat je doet en doen wat we beloven.

Binnen onze organisatie is ‘integriteit’ een groot goed: toezeggingen, afspraken en verplichtingen willen we nakomen, we zijn betrouwbaar en verrichten ons werk onafhankelijk, eerlijk en transparant. We zijn eerlijk tegen onze klanten en in onze onderlinge verhoudingen. De gemeente Hoogeveen vraagt van alle medewerkers een sterk besef dat voor de publieke zaak wordt gewerkt. Loyaliteit aan het democratisch gekozen bestuur en gevoel voor politieke verhoudingen zijn daarbij cruciaal.

Maatschappelijke vraagstukken behoeven een integrale benadering, waarbij vrijwel altijd meer partijen betrokken zijn. Dit vraagt een gerichtheid op het geheel (het concern) en niet alleen op de eigen functie of afdeling. Belangrijke kerncompetenties voor alle medewerkers van de gemeente Hoogeveen zijn daarom klantgericht-, oplossingsgericht- en samenwerkingsgerichtheid.