Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Werken bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer

Bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer werk je samen met ongeveer 400 collega's zodat inwoners, bedrijven en instellingen zo goed en plezierig mogelijk kunnen wonen en werken binnen de gemeentegrenzen. Dat houdt in dat je betrokken bent en voelt bij het reilen en zeilen van
de gemeente. Je werkt in een organisatie die de dienstverlening en resultaatgericht werken hoog in haar vaandel heeft staan. Het gaat er om dat je vanuit je eigen vakgebied maar ook daar buiten je de gemeente verder wilt helpen bij het realiseren van haar plannen. Het waar
mogelijk realiseren van wensen en eisen, het antwoord geven op actuele vragen en het oplossen van problemen van onze inwoners en partners. Met andere woorden: wij gaan voor 'aanpakken en waarmaken'. Van de medewerkers wordt daarom gevraagd dat zij betrouwbaar,
klant- en resultaatgericht zijn.
De gemeentelijke organisatie kent veel verschillende functies op verschillende niveau’s. Onze medewerkers werken zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Buiten het gemeentehuis zorgen medewerkers bijvoorbeeld voor het onderhoud van het groen en de wegen, zorgen er voor dat het afval opgehaald wordt, overleggen met onze bewonersorganisaties, etcetera. In het sportcentrum, en in het theater en het kunstencentrum zorgen medewerkers er voor dat mensen op een sportieve, educatieve en ontspannende wijze invulling kunnen geven aan hun vrije tijd.

 
De gemeentelijke organisatie bestaat uit tien afdelingen namelijk: Ruimtelijke Ontwikkeling, Stadsbeheer, Wonen en Samenleving, Onderwijs, Economie en Werk, Vergunningverlening en Handhaving, Publiekszaken, Bedrijfsbureau, Facilitair en Control. Daarnaast behoren het sportcentrum, het theater en het kunstencentrum, en het Centraal Meldpunt Zorg ook tot de gemeentelijke organisatie. De afdelingen en de werkmaatschappijen zijn integraal verantwoordelijk voor het realiseren van hun doelstellingen en de inzet van de daarbij behorende middelen.
 
Waar werken wij aan?
Het gemeentebestuur heeft volop plannen. Zij is ambitieus, sociaal, nuchter en doortastend. Zo werken wij bijvoorbeeld aan een nieuw stadscentrum en een aantrekkelijke woonomgeving. Met de totstandkoming van nieuwe, moderne woonwijken, de renovatie van wijken, vernieuwde winkelcentra, een nieuwe middelbare school, een nieuw sportcentrum en een nieuwe publieksbalie in het gemeentehuis is er in de afgelopen jaren al veel bereikt, maar onze plannen gaan verder. Zo ligt er de taak om tot 2020 ongeveer 5000 woningen te bouwen. Het voorzieningen niveau zal hierop aangepast worden.Hoogezand-Sappemeer bouwt ook aan de samenleving door nadrukkelijk te investeren in mensen, bedrijven, in arbeidsparticipatie, in onderwijs- en buurtvoorzieningen en in maatschappelijke betrokkenheid met en door elke inwoner. Daarbij wil de gemeente toegankelijk zijn en een betrouwbare partner.
 
Wat bieden wij?
Een plezierig en uitdagend werkklimaat waarbij wij investeren in een aantal kernwaarden op het gebied van cultuur namelijk:
1.     Wij spreken elkaar aan.
2.     Wij benadrukken het positieve.
3.     Wij gaan minder vrijblijvend met elkaar om.
4.     Wij werken met korte lijnen.
5.     Wij tonen lef en durf.
6.     Wij tonen betrokkenheid met het wel en wee van de gemeente en hebben passie voor ons werk