Support

Op deze pagina informeren wij u over de werkwijze van de inhuurdesk en geven wij antwoord op veelgestelde vragen. Indien u direct contact wilt met de inhuurdesk, dan vindt u aan de rechterkant onze contactgegevens.

Welke procedureregels gelden er voor een marktplaats?

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden geeft op haar website onderstaand antwoord:
Bij een marktplaats wordt een opdracht alleen op de marktplaats aangeboden (en niet tevens op TenderNed). Een dergelijke werkwijze is te beschouwen als een meervoudige onderhandse procedure (met heel veel deelnemers).

De regels van afd. 1.2.4 van de Aanbestedingswet 2012 zijn dan van toepassing:

 • Gelijke behandeling van inschrijvers
 • Gunningsbeslissing moet gemotiveerd aan alle inschrijvers worden meegedeeld.
  Let op: Uit de Aanbestedingswet 2012 kan worden afgeleid dat de motiveringsplicht bij de meervoudig onderhandse procedure minder vergaand is dan die voor Europese procedures. Volstaan kan worden met het geven van de redenen waarom de aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf tot een bepaalde keuze is gekomen. Mogelijk dat een algemene mededeling aan alle afgewezen inschrijvers waarin wordt meegedeeld waarom de opdracht naar een andere partij is gegaan kan volstaan.
 • Redelijke eisen, voorwaarden etc., Gids proportionaliteit is van toepassing.
 • De Gids proportionaliteit schrijft voor (voorschrift 3.4B) dat een aanbestedende dienst in een meervoudig procedure tenminste drie en ten hoogste vijf ondernemers uitnodigt tot het doen van een inschrijving.
  Let op: Aan dit voorschrift voldoet een marktplaats niet, er worden immers heel veel ondernemingen uitgenodigd om een aanbieding te doen. Van de voorschriften uit de Gids kan echter gemotiveerd worden afgeweken. Het feit dat de kosten voor deelnemende ondernemers bij een marktplaats laag zijn zou een motivering kunnen vormen om af te wijken van dit voorschrift.

Bron Pianoo: http://www.pianoo.nl/metrokaart-nieuwe-aanbestedingsregelgeving-faq/welke-procedureregels-gelden-er-voor-marktplaats

Klachtenprocedure

Een klacht?
De inhuurdesk wordt beheerd door Staffing Management Services. Staffing MS ondersteunt diverse organisaties bij de inhuur van flexibele arbeid. Hierbij worden jaarlijks zo’n 2000 professionals over het platform van Staffing MS ingehuurd. De medewerkers van Staffing MS doen dit met kennis van zaken, vol enthousiasme en volgens afspraak met de opdrachtgever. Een goede dienstverlening staat voorop, Staffing MS streeft naar een optimale klanttevredenheid van opdrachtgever, interim professionals en leveranciers. En in de meeste gevallen is dat ook zo. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin u vragen en/of problemen heeft of dat u ontevreden bent over de dienstverlening.

Vragen en problemen
Een eerste stap bij vragen en probleem is contact opnemen met onze afdeling support. De support afdeling is er om opdrachtgever, interim professionals en leveranciers te ondersteunen bij het gehele inhuurproces van aanvraag t/m uitbetaling. Uw vraag of probleem wordt in ons ticketsysteem geregistreerd, opgelost. Indien uw vraag of probleem niet adequaat is afgehandeld, kunt u gebruikt maken van onze klachtenprocedure.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail (klacht@staffingms.com) indienen bij:
Kwaliteitsmanager van Staffing Management Services
Postbus 61216, 3002 HE Rotterdam
Er wordt binnen 2 werkdagen door de kwaliteitsmanager een ontvangstbevestiging van de klacht gestuurd. De ontvangstbevestiging bevat naast de geregistreerde klacht ook de informatie over de wijze van afhandeling.

De gang van zaken na ontvangst van uw klacht
In eerste instantie zal de leidinggevende van de afdeling support worden betrokken om de klacht in behandeling te nemen. Deze neemt zo snel mogelijk contact op met de indiener van de klacht om tot een gepaste oplossing te komen. Staffing MS streeft ernaar om de klacht binnen twee weken na ontvangst te hebben afgehandeld. Nadat een klacht is afgehandeld wordt dit altijd m.b.v. een afhandelingbrief/mail kenbaar gemaakt aan de indiener en de kwaliteitsmanager. Als u bezwaar heeft tegen de wijze waarop de leidinggevende de klacht heeft afgehandeld, kunt u na ontvangst van de afhandelingsbrief/mail alsnog contact opnemen met de kwaliteitsmanager.

Het lukt niet om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Het lukt niet om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Uw wachtwoord mag maximaal uit tien karakters bestaan.

Mijn bedrijf is al geregistreerd op dit kvk nummer, hoe kan ik mij inschrijven ?

Ik ben mijn loginnaam vergeten, waar kan ik deze opvragen ?

Ik ben mijn loginnaam vergeten, waar kan ik deze opvragen ?
U kunt deze opvragen door middel van de link onder het loginvenster, de loginnaam zal alleen worden verstuur indien het door u opgegeven e-mail adres overeenkomt met het bij de marktplaatsdesk bekende e-mail adres. Mocht u geen bericht ontvangen dan kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, waar kan ik deze resetten/opvragen ?

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, waar kan ik deze resetten/opvragen ?
Uw wachtwoord kunt u resetten door de link onder het loginvenster te gebruiken, er zal een tijdelijk wachtwoord naar het bij marktplaatsdesk bekende e-mail adres worden verzonden. Mocht u geen bericht ontvangen stuurt u dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Welke browserversies worden ondersteund ?

Welke browserversies worden ondersteund ?

 • Google Chrome versie 8.0.x 
 • Mozilla Firefox version 3.6.x
 • Internet Explorer versie 6.0, 7.0 en 8.0 
 • Apple® Safari version 5.0.x
Indien u een hogere versie heeft geïnstalleerd, dan krijgt u te maken met de bovenstaande problemen: “Authentification required” en u krijgt geen CAPTCHA bij het registratieproces.

Ik krijg na het inloggen de melding "Authentification required"

Ik krijg na het inloggen de melding "Authentification required"
Waarschijnlijk gebruikt u een Safari browser op een Mac. Zo ja, dan moet u  de instellingen van uw cookies zodanig aanpassen dat alle cookies worden geaccepteerd. Anders adviseren wij om Firefox te gebruiken.

Ik krijg bij het registreren geen  CAPTCHA ?

Ik krijg bij het registreren geen  CAPTCHA ?
Waarschijnlijk gebruikt u Firefox of Safari. We hebben dit probleem uitgezocht en de captcha afbeelding in Firefox 4 en hoger schijnt een bekend probleem te zijn. http://support.mozilla.com/en-US/questions/667630#answer-25496 Er zijn nog enkele mogelijkheden om te kijken of dit het probleem oplost:
   1. De cookie instellingen wissen:
   a. Extra > Opties > tabblad Privacy  
   b. Extra > Opties > Tabblad Geavanceerd > Tabblad Netwerk > Offlineopslag wissen
   2. Java updaten
   3. Flash updaten
   Onderstaande oplossingen zijn wat radicaler maar wel zullen wel werken:
   4. Installeer webbrowser Opera
   5. Downgrade naar Firefox 3 en installeer de add-on (https://addons.mozilla.org/af/firefox/tag/CAPTCHA)
   6. en natuurlijk als laatste optie: gebruik maken van IE.

Ik kan niet inloggen ?

Ik kan niet inloggen?
Uw loginnaam heeft het format van een e-mailadres, schrijft u deze correct? Indien u hierover twijfelt stuurt u dan een e-mail met uw verzoek om uw inlognaam naar Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Waarom is het proces zo strak ingeregeld ?

Waarom is het proces zo strak ingeregeld ?
Elke aanvraag die gepubliceerd wordt, volgt de aanbestedingsregels en dient transparant, objectief en niet discriminerend te zijn.

Waarom zie ik geen nieuwe aanvragen als ik mijn organisatie ingeschreven heb ?

Waarom zie ik geen nieuwe aanvragen als ik mijn organisatie ingeschreven heb ?
U ziet alleen aanvragen die gepubliceerd worden na uw inschrijving.
Per procedure is het belangrijk dat een ieder gelijke kansen heeft/krijgt, daarom is het per leverancier mogelijk om een beperkt aantal aanbiedingen te doen (vaak 1 tot max 2), dit geldt ook voor de reactietijd; elke leverancier krijgt de gelegenheid om binnen 1 of 2 dagen vragen te stellen over de aanvraag en krijgt alle gestelde vragen met bijbehorende antwoorden te zien, maar een ieder heeft ook de zelfde termijn om een aanbieding te doen. Als we een nieuwe leverancier halverwege de procedure laten deelnemen kan er niet meer voldaan worden aan de voorgaande criteria vandaar dat het dus ook niet mogelijk is om halverwege de procedure in te stappen.

Wat gebeurt er als ik mijn kandidaat voorstel boven het maximum uurtarief ?

Wat gebeurt er als ik mijn kandidaat voorstel boven het maximum uurtarief ?
De kandidaat zal dan niet in behandeling genomen worden, alleen kandidaten met een aanbieding op of onder het maximum uurtarief worden in behandeling genomen.

Ik heb een kandidaat voorgesteld op een aanvraag, hij heeft een score van 100% en toch ...

Ik heb een kandidaat voorgesteld op een aanvraag, hij heeft een score van 100% en toch is hij niet in de top 5 geselecteerd. Hoe kan dit ?
Het systeem doet in eerste instantie een ranking op basis van kwaliteit (score op gunningscriteria), bij gelijke score volgt automatisch een ranking op basis van tarief. Wanneer uw kandidaat niet binnen de top 5 geselecteerd is, maar wel een score van 100% had, zijn er andere geschikte kandidaten voorgesteld voor een lager tarief.

Als ik mijn kandidaat een dienstverband aanbied als de kandidaat gaat starten op een ...

Als ik mijn kandidaat een dienstverband aanbied als de kandidaat gaat starten op een aanvraag, is mijn kandidaat dan in eigen dienst ?
Nee, een kandidaat is alleen in eigen dienst als hij een dienstverband met uw organisatie heeft, op het moment dat u de kandidaat voorstelt op de aanvraag.

Indien er een nieuwe opdrachtgever aan de Marktplaatsdesk wordt toegevoegd en ik heb ...

Indien er een nieuwe opdrachtgever aan de Marktplaatsdesk wordt toegevoegd en ik heb mij al eerder aangemeld als leverancier op de marktplaatsdesk krijg ik dan automatisch aanvragen van de nieuwe opdrachtgever of is daar nog een extra actie van mijn kant
U krijgt als leverancier automatisch alle aanvragen toegestuurd voor de segmenten waarvoor u zich heeft ingeschreven. U hoeft geen verdere actie te ondernemen.